numConference TitleDateCity
1دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران2016-10-04ارومیه
2اولین کنگره ملی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران2016-05-04شیراز
3نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران2016-04-25تهران
4نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران2015-10-27تبریز
5سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب2015-04-29شیراز
6هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران2013-10-23
7دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب2013-04-17شیراز
8هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران2010-02-23تهران
9ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران2009-07-28تبریز
10چهارمین کنگره ی ملی دامپزشکی حیوانات کوچک2008-11-20تهران
11ششمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران2006-10-31
12ششمین همایش جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران2006-10-31مشهد
13چهاردهمین گنکره دامپزشکی ایران2006-02-21تهران
14خلاصه مقالات سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران2002-10-29
15دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران2002-02-12
167th world congress2001-09-23
17سومين سمپوزيوم جراحي دامپزشكي ايران2001-09-23
18مجموعه مقالات بيست و ششمين كنگره جهاني دامهاي كوچك2001-08-23
19دومین گنگره ملی زئونوزها1993-10-22تبریز